Bildiri konuları ve kodları

 
  • Yazılım Mühendisliği (YM)
 
  • Karar Destek Sistemleri (KDS)
 
  • Elektromanyetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği (EAMT)
 
  • Haberleşme Mühendisliği (HM)
 
  • Elektronik Mühendisliği (EM) 
 
  • Endüstri Mühendisliği (IE)
 
  • Yöneylem Araştırması (YA)
 

Not: İlgili konunun kodu yazılmayan bildiri özetleri değerlendirilmeye alınmayacaktır !